Оснастки печатки круглої
Оснастки штампа прямокутного


Кліше печатки круглої
Кліше штампа прямокутного
Кліше факсимільного підпису